Nieuwjaarsbijeenkomst 2013-01-07

Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari 2013
 
Op 4 januari 2013 hield DynamicTennis Maasgouw haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. De aanvang van een nieuw kalenderjaar wordt elk jaar gepast gevierd. Er wordt immers iets afgesloten en er is een nieuw begin, met allerlei verwachtingen, goede voornemens enzomeer. Er wordt getoast op de gezondheid en op alles wat je maar zou kunnen wensen. Daar kun je dus met goed fatsoen niet voor thuisblijven. En dat was te merken. We waren zo goed als compleet….. het ultieme kenmerk van een gezellige club die blaakt van gezondheid!
img 5788 small
Traditioneel wordt deze bijeenkomst gecombineerd met de uitreiking van de prijzen voor het Clubkampioenschap Dubbels. Het verslag daarvan met alle uitslagen leest u elders op onze site. De traditie eist ook min of meer dat er samen een aangenaam vorkje wordt geprikt. Dit jaar in een naburig schnitzelparadijs (als vloermatten!) waar we worden verwelkomd met aangename bubbels van onbekende oorsprong, maar daarom niet minder welkom. Dat ging er ”klinkend” in. Als malse regen op een kurkdroog akkertje.
2013-01-04 13.03.04 Small2013-01-04 13.51.18 Small
Rinus nam, zoals dat betaamt, de gelegenheid te baat om nog eens terug te kijken naar 2012. Een jaar dat de geschiedenis zal ingaan als een jaar met vele aansprekende hoogtepunten voor DynamicTennis Maasgouw. Het zijn er te veel om hier uitputtend te herhalen. Rinus moest onderweg regelmatig de tong smeren om niet “droog te draaien”. Nou, dan kun je op je vingers natellen dat het even geduurd heeft.
2013-01-04 13.39.29 Small2013-01-04 13.39.44 Small2013-01-04 13.39.56 Small 
Hij verhaalt over zeer geslaagde Derde Helften. Over Nationale Kampioenen. Over kippen ophalen bij een slager (gekker moet het toch niet worden!). Over fantastische toernooien en overwinningen. Over BrabantCup, Limbra’s en andere “pötjes”. Over organisatie en ledenaantallen. Ja, zelfs onze onvolprezen net-opzetters, tafel-slepers en ballenvangers blijven niet onvermeld. Maar hij vergeet ook de meer tragische momenten niet, zoals het overlijden van een van onze leden van het eerste uur: Irene van Wingerden. Ja, ook dat hoort bij het leven…..ook van een club als DynamicTennis Maasgouw.
2013-01-04 14.14.59 Small2013-01-04 14.15.09 Small2013-01-04 14.15.44 Small 
En ook het vooruitblikken naar het nieuwe jaar draait niet uit op navelstaren! Rinus grijpt even naar de statuten van onze club. Daar staat het onversneden en zwart op wit. DynamicTennis Maasgouw heeft als doel: “het op sportieve wijze beoefenen van de Dynamictennis sport in al haar facetten, zowel in recreatieve zin als in wedstrijdverband”. Het klopt nog allemaal als een zwerende vinger. En als rasechte “classicus met degelijkheids-stempel” kan Rinus het zelfs niet laten onze beste Socrates ten tonele te voeren. Je moet er maar opkomen. Zulk een enthousiast filosoferende voorzitter. Daar heeft geen enkele “onderdaan” van terug.
2013-01-04 14.44.46 Small
Ook 2013, zo wil onze voorzitter maar verteld hebben, wordt - als de voortekenen niet bedriegen - weer een super-jaar. En het eerste lustrum maakt het daarnaast tot een heus Jubileumjaar. De Derde Helft Commissie is reeds overuren aan het schrijven. En de penningmeester? Die zit op een “verdikte rechterbil” maar kijkt desondanks zo vroeg in het jaar reeds gelukkig in de ogen van zijn Annie. Wil je het nog meer hapklaar? Tijd voor een sappige lunch dus……”want die brengt (zegt Rinus!) goede mensen samen”. Zo! Die houden we erin! Dan vertoef je zelfs met een uitbundig knorrende maag nog in goed gezelschap!
2013-01-04 14.17.20 Small2013-01-04 14.47.37 Small
Vervolgens kan onze gewaardeerde clubtrainer het niet laten toch ook even een sympathieke bijdrage aan de Nieuwjaarsvreugde te leveren. Hij maakt duidelijk dat zulke calorierijke bijeenkomsten hem immer zorgen baren. Als gevolg daarvan meldt hij “sans gêne” dat de rekening reeds volgende vrijdag wordt gepresenteerd. Iedereen wordt verzocht stipt op tijd te zijn!
2013
Laat dat mooie nieuwe jaar dus maar rap beginnen.
DynamicTennis Maasgouw is er volledig klaar voor !!