Algemene Leden Vergadering 2019-01-25

Algemene Leden Vergadering 2019-01-25

25 januari 2019.

Buiten is het koud en wit van de sneeuw en binnen is het warm en behaaglijk. De spelers van D.T.M. maken zich klaar voor de maandelijkse rommelpot-wedstrijden. Kaarten worden geschut en uitgedeeld en wel of niet tevreden begeeft men zich naar het veld.

Na de kreet “beginnen” vliegen de gele balletjes heen en weer óver en soms ín het net; soms begeleidt door een vloek en soms door een juichkreet. Vier wedstrijden staan op het programma die zonder “kleerscheuren” afgewerkt worden.

Na het douchen begeeft een ieder zich naar de kantine voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De koffie staat klaar, maar waar blijven de broodjes? Hongerige en smachtende blikken turen door het raam naar de parkeerplaats. Onrustige bestuursleden lopen heen en weer, zoekend naar een telefoonnummer van de spijtoptanten.

Eindelijk zien we de grijze lokken van Engel boven de auto uit komen, gevolgd door Zus met enkele bakken broodjes in de handen. Een zucht van verlichting gaat er door de kantine en het tweetal wordt met gejuich ontvangen.

“Sorry,sorry,sorry, de tijd vergeten”! Ja,ja dit krijg je op deze leeftijd.

Een flinke dreun van de voorzittershamer brengt iedereen weer bij de les en met enige vertraging begint de vergadering. Buiten de afmelders is iedereen aanwezig, wat het bestuur deugd doet. Achtereenvolgens worden de agendapunten besproken. Ik ga hier verder niet op in omdat deze te lezen zullen zijn in de notulen. Toch een enkel aandachtspunt.

126712631266 

Annie en René worden bedankt voor de jaarverslagen en de diverse commissies en een groot aantal leden voor hun bijdrage bij het verrichten van hand- en spandiensten het afgelopen jaar.

”Chapeau”, zonder deze hulp is het allemaal een stuk moeilijker.  Een jubileumjaar waar we met tevredenheid op kunnen terug zien dacht ik.    

Bij de afsluiting van deze zinvolle vergadering is er nog aandacht voor twee leden die ons helaas moeten verlaten i.v.m. lichamelijke ongemakken. Ton Jetten en Margriet Neelen krijgen na een kort dankwoordje een attentie aangeboden waarop van hun kant naar iedereen dank wordt uitgesproken.

42FBEE9EB10346E7B487D029B196D30FEC4BD3085FC8469C81D461ECB7C98D3E

Ook Nel Swinkels, één van de oprichters van deze vereniging gaat stoppen en we zullen van haar afscheid nemen bij de “Derde helft” activiteit in juni 2019.

Als rode draad loopt door de vergadering: acceptatie en respect. Voorwaarden voor een goed functionerende vereniging die hopelijk op korte termijn weer wat nieuwe leden kan verwelkomen. 

De voorzitter bedankt de leden voor de grote opkomst en de constructieve bijdrage. Hij sluit af met de volgende woorden (gelezen op de scheurkalender):

“Soms is het beter je even terug te trekken.

Overdenk de ontstane situatie.

Relativeer of maak je hoofd leeg.

Als je de omstandigheden niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je ernaar kijkt”.

Dynamictennis speel je voor je plezier

Laten we zo verder gaan en verbeteringen aanpakken!

Geert Kehrens - voorzitter DynamicTennis Maasgouw

Foto's van Jos Verboeket