Halfjaarlijkse ALV 2016-01-29

Kort verslag inzake de ALV van afgelopen vrijdag 29-01- 2016.
Na een emotionele aflevering van het maandelijkse rommelpottoernooi, werd de halfjaarlijkse ALV gehouden, wederom  in de kantine van TC Helios. Open hier het foto-album.
Ate opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en nadat er een begin wordt gemaakt met het afhandelen van de diverse agendapunten, worden er broodjes geserveerd, die prima verzorgd waren door Zus en Engel.
DSC 1055 (Medium)DSC 1057 (Medium)
DSC 1063 (Medium)DSC 1065 (Medium) 
Ate concludeert, dat er nog steeds geen gegadigden naar voren zijn gekomen, om de functie van voorzitter en secretaris eventueel over te nemen van resp. Ate en Hans en Lia.
Hierdoor blijft de huidige situatie gehandhaafd, zodat er nog steeds een (gedeeltelijk) interim-bestuur is.
Wellicht dat dit in de nabije toekomst anders moet, zodat er een dringend beroep op de leden wordt gedaan om nog eens serieus na te denken of wellicht iemand één van de genoemde functies ambieert.
DSC 1061 (Medium)DSC 1060 (Medium) (3) 
René doet verslag als penningmeester en geeft enige toelichting op het resultaat van 2015 en de begroting van 2016.
De kascommissie, bestaande uit Ad en Lia, hebben geen onvolkomenheden geconstateerd en verlenen décharge aan René.
Omdat René en Thieu aftredende bestuursleden waren, maar zich gelukkig weer herkiesbaar stelden, werd er gevraagd of er bezwaren waren tegen een herbenoeming.
Uiteraard was dit niet het geval en werden beide personen unaniem herkozen als bestuurslid.
DSC 1066 (Medium)DSC 1067 (Medium) 
Daarna werd er nog verslag gedaan door de diverse commissies, die in de notulen van Hans en Lia verder zullen worden uitgewerkt.
Eén ding zou ik echter nog extra willen benoemen.
Met name bij het punt inzake het jaarlijkse uitstapje van de leden aan het einde van het tennisseizoen.  
Hierbij wordt het idee geopperd om de partner mee te mogen nemen bij dit uitstapje.
Ik weet niet of iedereen hier zo gelukkig mee is, want in mijn directe omgeving hoorde ik al geluiden van: Ik zit al zo lang met haar/hem opgescheept; ik wil wel eens één keer per jaar alleen op stap!!!!!
Maar, alle gekheid op een stokje, het blijft natuurlijk wel het overwegen waard.
DSC 1059 (Medium)DSC 1067 (Medium) 
Aan het einde van de vergadering kwam(wederom) de puntentelling van het rommelpottoernooi aan de orde, waarin door diverse personen(Jacq-Huub-Jan) het idee werd geopperd om de puntentelling een andere opzet te geven, waarbij het volgende werd voorgesteld:
3 punten per gewonnen wedstrijd
2 punten voor een gelijk spel
1 punt voor een verliespartij
Ik denk dat deze telling zeker het overwegen waard is, omdat deze telling voor veel leden aangenamer overkomt, dan wanneer de winnaar b.v. 21 punten krijgt en de verliezer b.v. maar 2.
DSC 1069 (Medium)DSC 1071 (Medium) 
Tot slot wil ik nog 3 data vermelden, die alvast in de agenda genoteerd kunnen worden:
19 maart 2016: Krasse Knarren Toernooi in Goirle
20 juni 2016: Mix-dubbel toernooi van Taflan
15 oktober 2016: Brabant Cup in Heel
Zie voor verdere info hier
Tevens heeft het bestuur besloten nog maar één keer per jaar een ALV te houden en wel in januari.
Met vriendelijke groeten,
Jac Walschot