ALV 2015-01-30

Algemene halfjaarlijkse ledenvergadering 2015-01-30
Datum: vrijdag 30 januari 2015 vanaf 12:00 uur

Lokatie: Kantine TC Helios (Heel)

Aanwezig: 31 personen

Afwezig met kennisgeving: 7 leden

P1040186 (Small)P1040187 (Small)P1040189 (Small)

Opening vergadering en ontvangst met koffie/thee en broodjes.

P1040183 (Small)

Ate Vogelsang opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een stemming voor de benoeming van Ate als voorzitter a.i. en Hans en Lia met een gedeelde functie secretariaat a.i. Alle aanwezigen stemmen vóór en de nieuwe samenstelling van ons bestuur a.i. staat vast.

P1040192 (Small)P1040190 (Small)

Ate bedankt en complimenteert zijn voorgangers in het voorzitterschap Nel, Rinus en Ton.

Ook René Frielink wordt gecomplimenteerd als financieel manager van onze club.

Dank ook aan Har Houben voor zijn werkzaamheden en motivatie onder andere m.b.t. onze website, die er weer fantastisch en up-to-date uitziet!

Thieu Rietjens en Huub Halmans wederom bedankt voor het regelen van de diverse taken behorende bij het organiseren van deze ALV.

De statuten worden ingezien en er wordt vastgesteld dat René Frielink en Thieu Rietjens het komende jaar als bestuurslid aanblijven.

Het woord is aan Ton Vogels: Ton bedankt iedereen voor de belangstelling na de operatie. Dit wordt als hartverwarmend ervaren en Ton hoopt binnenkort weer het tennissen te kunnen hervatten.

De notulen van de vorige jaarvergadering (27 juni 2014) worden door voorzitter Ate puntsgewijs doorgenomen. Over enkele punten wordt nogmaals gediscussieerd. Jacq Geerards wil even terugkomen op punt 5 van vorige verslaggeving. Het argument om de puntentelling van het rommelpottoernooi aan te passen is niet helemaal correct geïnterpreteerd en Jacq zou graag zien dat er vanwege de aard van het rommelpotttoernooi (gezelligheidstoernooi) een informelere stand wordt genoteerd zodat het voor iedereen een leuke partij is. Huub Halmans vindt het argument om de spelregels aan te passen d.m.v. maximalisering en/of alleen winst of verliespunten notatie niet afdoende. Organisator van het rommelpottoernooi, Thieu Rietjens, betoogt dat de huidige puntentelling tot 21, dus elk gescoord punt vóór of tégen, derhalve gehanteerd kan blijven.

P1040194 (Small)

Secretaris Hans Bakker meldt dat het vorige jaarverslag van 27 juni 2014 op die basis is goedgekeurd.

René neemt het woord en geeft toelichting op het financieel reilen en zeilen van de vereniging. René kan ons vertellen dat de resultaatrekening gunstig is bevonden en verwijst voor de cijfers naar de reeds toegezonden begroting (23-1-2014). De kascontrolecommissie Lia Hoogeland en René van der Kolm delen mede dat deze accoord is bevonden op 9-1-2015. René wordt bedankt en is aftredend. Zijn opvolger is Ad van Beek die samen met Lia Hoogeland dit kalenderjaar deze taak op zich nemen. Als reserve dient Jan Persoon zich aan.

P1040191 (Small)

De contributie blijft voor 2015 ongewijzigd.

Er wordt opgemerkt dat  de zaalhuur voor de vrijdag minder is geworden t.o.v. 2014. René Frielink verklaart dat in 2014 de totale huur was berekend voor zaaldeel A-B en C. Voor 2015 wordt enkel zaaldeel A en C berekend en indien nodig wordt  het middendeel van de zaal benut en in rekening gebracht, vandaar de lagere kosten in 2015.

Trainer Geert Kehrens dankt de technische commissieleden Christa  Kraak en Har Houben voor hun werkzaamheden en Geert Kehrens wordt hierop door Ton Vogels bedankt voor zijn inzet. Geert ervaart de deelname en het meedoen in trainingen als zeer positief en vraagt om inschrijving voor de volgende toernooien en verwijst naar het "Prikbord" op de site voor verdere info betreffende:

Krasse Knarren Toernooi 7 maart 2015 in Gendt voor 60+: vooral een recreatief evenement

LimBraCup 28 maart 2015 in Heel: voor koppels en vooral recreatief.

BrabantCup in  oktober 2015 in Heel: voor koppels en vooral prestatief.

P1040193 (Small)

Geert vraagt hoe het bestuur omgaat met het aanbieden van een attentie voor een langdurig zieke medespelers. Dit wordt besproken in een bestuursvergadering. Daarna worden wij geïnformeerd.

Ate meldt dat de feestcommissie “De Derde Helft” het jaarlijkse uitje weer gaat regelen. Jo Cormaux,Fons Markgraaf en Thieu Rietjens gaan hier binnenkort over brainstormen. Piet Dauphin zal door Jo Cormaux opnieuw gevraagd worden om in de commissie zitting te komen nemen. Suggesties en ideeën van alle leden van DT zijn uiteraard welkom en bespreekbaar.

Tot slot van deze vergadering vraagt Ate onze nieuwe leden, Con Muller en Hans Sloove, naar hun ervaring  met de sport dynamictennis en hoe ze het ervaren lid te zijn van de vereniging DynamicTennis Maasgouw.

Beiden zeggen dat de sport hen enorm aanspreekt en de club als een zeer warme vereniging wordt ervaren. Dat zit dus wel goed met onze slogan:

Bij DynamicTennis Maasgouw….. daar speel je voor je plezier!

DTMrood

Ate bedankt alle leden voor hun bijdrage en sluit de vergadering.