Nieuwjaarslunch en benoeming voorzitter a.i. en secretaris a.i. 2015-01-02

Nieuwjaarslunch en benoeming voorzitter a.i. en secretaris a.i.

Wat  een grauwe dag leek te gaan worden werd voor de leden van Dynamic Tennis Maasgouw, althans voor velen onder hen, het begin van een goed voornemen in de strijd tegen overgewicht en aanverwante onhebbelijkheden. Onder de bezielende leiding van Geert werd er gerekt en gebogen, voor- en achteruit gerend en afgesloten met een aantal partijtjes die het vizier weer op scherp hebben gezet.

P1030988 (Small)

Natuurlijk werd er informeel al het een en ander aan elkaar toegewenst alvorens na dit alles gezwind richting Wessem te vertrekken waar een petit comité bestaande uit, alweer Geert en aangevuld met Wim voor een voortreffelijke lunch hadden gezorgd.

P1030986 (Small)P1030987 (Small) 

Na in voorgaande jaren De Heeren van Heel en de Kantonnier in Grathem te hebben bezocht was dit jaar de Knip in Wessem de uitverkorene. Een heel gezellige uitspanning waar het goed toeven is en waar het personeel op een voortreffelijke wijze de gastvrijheid tentoonstelde.

P1040002 (Small)P1030996 (Small)

P1030994 (Small)P1030989 (Small)P1030997 (Small) 

Zo’n 38 van de 45 leden waren aanwezig toen Geert het woord nam en allen welkom heette. In zijn terugblik op het afgelopen jaar waren er veel leuke en sportieve hoogtepunten om van te genieten, maar ook een enkel dieptepunt viel ons ten deel. Zo ontvingen we op 12 oktober 2014 het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde medelid en onze medespeler On Segers was overleden. Op gepaste wijze werd nogmaals 1 minuut stilte gehouden en waren onze gedachten bij On. Zie ook hier.

Zoals in een eerder gehouden vergadering al was afgesproken zou begonnen worden met een formeel gedeelte waarin een aantal zaken besproken cq. afgehandeld konden worden. Als eerste was daar het bekrachtigen van het voorstel om Hans Bakker als secretaris a.i. te benoemen. Dit voorstel werd unaniem aangenomen met dien verstande dat de , tijdelijk, aftredende secretaris Ton Vogels zelf aan zou geven wanneer hij deze taak weer op zich zou willen nemen.

P1030995 (Small)P1040012 (Small) 

Tijdens dit agendapunt kwam Ton zelf ook even de sfeer proeven en her en der een praatje maken. Vanwege mogelijk infectiegevaar zo vlak voor zijn operatieve ingreep is hij na niet al te lange tijd, voorzien van tal van blijken van medeleven, huiswaarts gekeerd.

P1040006 (Small)P1040008 (Small) 

Een ander, heikel, agendapunt was de benoeming, uitverkiezing, aanwijzing van een voorzitter a.i. Het leek erop alsof geen kandidaat beschikbaar was maar opeens, als een Phoenix die uit de as verrezen is, was daar onze oud-voorzitter Rinus die met een bevrijdend en prachtig voorstel kwam. Hij schoof Ate Vogelsang naar voren als mogelijk nieuwe voorzitter a.i. Een verrassende wending die door iedereen als zeer positief werd ervaren. Ook de benoeming van Ate werd unaniem gesteund met nog wel de aantekening van Ate dat hij wel eens afwezig zou kunnen zijn vanwege zijn passie voor het reizen.

P1040018 (Small)P1040020 (Small)

P1040029 (Small) 

Na deze zware agendapunten was daar nog het punt van de verschillende toernooien. Wie ging waar aan meedoen. Jac Geerards, als coördinator, gaf tekst en uitleg over de verschillende toernooien en probeerde mensen warm te krijgen om hieraan deel te nemen. Onze penningmeester René Frielink vertelt over het financiële deel betreffende de organisatie van de 2 toernooien die wij dit jaar gaan organiseren. Verdere organisatie van LimbraCup en BrabantCup is in handen van de TC die voor de organisatie wel een beroep gaat doen op de overige leden.

P1040004 (Small)P1040010 (Small)

En toen was het tijd om de inwendige mens te voorzien van spijs en nog wat drank. Het moet gezegd worden: de 2 organisatoren hebben het uitstekend gedaan en iedereen heeft meer dan voldoende van al dat heerlijks tot zich kunnen nemen en alle goede voornemens waar deze zelfde morgen een begin mee was gemaakt waren in een klap naar de achterste regionen van ons geheugen verplaatst. Een waarlijk knap staaltje van de man die ons ’s-morgens nog zo had afgeknepen.

P1040022 (Small)P1040024 (Small)P1040025 (Small)

P1040028 (Small)P1040025 (Small)P1040030 (Small) 

Uw notulant

Hans Majolée