Spelen bij Dynamictennis Maasgouw

In de gemeente Heel (tegenwoordig Maasgouw) is in 2007 het initiatief genomen vanuit het project: “Beweegproject Actief Leven”. (zie elders op deze site). Dit initiatief richtte zich erop de 55-plussers kennis te laten maken met een activiteitenprogramma om deze leeftijdsgroep “uit hun stoel te halen”. Daaruit is de actieve en gezellige club “Dynamictennis Maasgouw” ontstaan. Met als kenmerk dat de leden allemaal “boven de 55” zijn. Dit maakt het gezellig en geeft extra motivatie: je doet het immers niet alleen!  
Hierbij is het aardig te vermelden dat de Gemeente Maasgouw het belang van bewegen voor ouderen beleidsmatig aktief en financieel ondersteunt. Onze vereniging ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie.
DTMrood
Op maandagavond van 19:30 tot 21:00 uur, op woensdag van 17:30 uur tot 19:00 uur en op vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 11:30 uur  wordt er in de Sporthal in Heel (Sportparklaan) in clubverband gespeeld. Dit spelen in clubverband heeft grote voordelen. Immers, vele senioren die individueel iets aan sport willen gaan doen zullen het herkennen: als je individueel actief wilt gaan bewegen en je conditie wilt verbeteren heb je vIMG 5989 (Medium)eel doorzettingsvermogen nodig om “vol te houden”.
Dát maakt bewegen en sporten bij een club als Dynamictennis Maasgouw zeer aantrekkelijk. Want leuk spelen in clubverband, op vaste tijdstippen en met leeftijdsgenoten, is extra motiverend en voor veel mensen net het steuntje in de rug om wekelijks echt aan hun conditie te werken.
De meeste deelnemers (dames en heren!) zijn er op de vaste vrijdagochtend. Onder leiding van onze trainer (Geert Kehrens) wordt er begonnen met een zgn. “warming-up”. Deze is speciaal afgestemd op de 55-plusser. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het losmaken van de spieren en aan het soepel houden van alle gewrichten. Dat is in deze leeftijdsgroep geen overbodige zaak en alle deelnemers nemen deze oefeningen dan ook zeer serieus en doen er actief aan mee.
Na deze warming-up wordt het racket ter hand genomen voor practische spel-oefeningen. Elke week wordt een ander onderdeel van het spel in de praktijk geoefend en getraind. Het doel hiervan is: elke week een beetje meer handigheid, vaardigheid en routine opbouwen. Zowel forehand als backhand, de “lange bal vanuit de baselijn” als ook de volley komen aan bod en natuurlijk nog veel meer spelsituaties.
Het laatste gedeelte van de ochtend zijn er onderlinge wedstrijden. Dit zijn vrijwel altijd “dubbels” (koppels). Deze ontstaan spontaan mIMG 4057 (Medium)aar soms (bijvoorbeeld als voorbereiding op toernooien e.d.) worden deze door de trainer of door de technische commissie samengesteld.
Natuurlijk hebben we het bij dit alles over sport-beoefening voor je plezier. Alle oefeningen en wedstrijden vinden plaats in een zeer ongedwongen, relaxte en gezellige sfeer. Er wordt veel gelachen bij Dynamictennis Maasgouw. En dat willen we graag zo houden!
 
Bij Dynamictennis Maasgouw…….. daar speel je voor je plezier!